Reklamacje i Zwroty

Dokładamy wszelkich starań, aby biżuteria oferowana w Sklepie Internetowym BERYL była najwyższej jakości. Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń (szczegółowe informacje znajdą Państwo także w Regulaminie), jeżeli w Państwa ocenie jej jakość nie jest w pełni satysfakcjonująca. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.


Warunki reklamacji


Ustawowy termin zgłoszenia reklamacji, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia w Sklepie Internetowym BERYL, w celu zgłoszenia reklamacji - w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy) - należy wysłać produkt reklamowany wraz z oryginalnym paragonem (dowodem zakupu) do siedziby firmy (dostarczenie produktu do siedziby firmy odbywa się na koszt Klienta) :

Sklep Internetowy BERYL
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5
97-400 Bełchatów
z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 

W celu przyśpieszenia procesu reklamacji prosimy o wypełnienie formularza i załączenie go do przesyłki.

W terminie 14 dni od momentu dotarcia przesyłki do siedziby firmy, otrzymają Państwo informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. 

W przypadku, gdy wady wynikają z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany do Klienta na koszt firmy. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu, kontaktujemy się z Klientem, w celu poinformowania go o kosztach ewentualnej naprawy, wykonanej w formie zlecenia usługi odpłatnej.Warunki zwrotu

Warunki odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Sklep Internetowy BERYL ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5 , 97-400 Bełchatów, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Sklep Internetowy BERYL ul.Lecha i Marii Kaczyńskich 5 , 97-400 Bełchatów lub pocztą elektroniczną na adres bok@beryl.pl).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, (prosimy o dopisanie numeru konta oraz danych potrzebnych do zwrotu gotówki) jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie konsumenta lub na życzenie konsumenta zmodyfikowanego.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności oprócz kosztu dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu dokonujemy na podany numer konta.

 

Możemy się wstrzymać  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.

 

Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi konsument.

 


W wypadku odstąpienia od umowy proszę odesłać towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Zwracając towar prosimy do przesyłki dołączyć dowód zakupu (paragon).

 

Zwroty prosimy przesyłać na adres:


 

Sklep Internetowy BERYL

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5

97-400 Bełchatów